111021 – ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY – HOTEL SVRATKA – ŘÍJEN 2021

přednášející:Ing. Jiří KLÍMA – daňový poradce, prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR Ing. Jana PILÁTOVÁ – auditorka, daňová poradkyně, členka výkonného výboru Komory auditorů ČR
datum konání:11. – 13. ŘÍJNA 2021

Více informací

Online přihláška