111021 – ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY – HOTEL SVRATKA – ŘÍJEN 2021

přednášející:Ing. Jiří KLÍMA – daňový poradce, prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR Ing. Jana PILÁTOVÁ – auditorka, daňová poradkyně, členka výkonného výboru Komory auditorů ČR
datum konání:11. – 13. ŘÍJNA 2021

Více informací

Online přihláška

301121 – ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY – HOTEL SVRATKA – PODZIM 2021

přednášející: Ing. Jiří KLÍMA – daňový poradce, prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR Ing.Iva RINDOVÁ – metodik daně z příjmů fyzických osob, zkušební komisařka KDP ČR
datum konání: 30. LISTOPADU – 2. PROSINCE 2021)
místo konání: HOTEL SVRATKA

Více informací

Online přihláška